Heeft U één of ander verslavingsprobleem?

index celebrate recovery

Video in English

In Vlaanderen is er spijtig genoeg nog géén Gemeenschap aangesloten bij dit prachtig inititatief

Maar GOED NIEUWS

Op 26 september gaat een afvaardiging van De Evangelische Gemeenschap in Tienen naar een bijeenkomst van zeven verschillende Nederlandse Geloofsgemeenschappen in Nederland. Daar zullen de stappen gezet worden om in Tienen de eerste CR groep in Vlaanderen op te starten.

Bedoeling

Om van uit Tienen, dit project uit te breiden naar gans Vlaanderen

Gemeenschappen

Bent U aangesloten bij een Geloofsgemeenschap?

Lijdt U aan een of andere verslaving, of kent U iemand die gebaat zou zijn met dit unieke programma?

Schaf U dan reeds volgende documentatie aan of schenk het aan de noodlijdende.

Een introductie van CR

Leg het volgende stappenplan voor aan uw Gemeenschap

Stappenplan

Dit betekent in de regel een stappenprogramma volgen. Hieronder zullen we uiteenzetten wat de inhoud van die stappen is. Het is zeker niet zo dat alle stappen verplicht moeten worden doorlopen. Kerken die een snel besluitvormingsproces kennen, kunnen ervoor kiezen om bepaalde stappen over te slaan. Er is echter wel een risico: het overslaan van een aantal stappen kan ertoe leiden, dat zelfs in een grote gemeente die CR graag zou willen toevoegen aan het standaardpakket, uiteindelijk moet worden geconcludeerd ‘dat het toch niet lukt’.

Stap 1. Kennismaking met de theorie van CR
Je bestelt één of enkele exemplaren van het boek ‘Op weg naar Herstel’. Wanneer je na het gelezen te hebben, enthousiast bent, kun je enkele aanvullende exemplaren bestellen en vragen of andere gemeenteleden/oudsten/pastorale werkers deze ook willen lezen.

Stap 2. Een vrijblijvende info-avond aanvragen
Je stuurt een email naar info@celebraterecovery.nl en plant in overleg met ons een vrijblijvende info-avond, waarin we een korte uiteenzetting geven van het programma en je vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Je kunt op deze avond vrijblijvend het startpakket aanschaffen, waarbij je van alle basismaterialen een exemplaar ontvangt.

Stap 3. Kennismaking met de praktijk
Je kiest een groep van 8-14 gemeenteleden om samen het boek ‘Op weg naar Herstel’ te lezen gedurende een 8-tal weken. Je komt wekelijks bij elkaar met deze groep mensen om een hoofdstuk te bespreken aan de hand van het bijgeleverde werkboek. Laat je niet verleiden om hier langer over te doen dan acht bijeenkomsten, daar is het materiaal namelijk niet voor bedoeld. Op deze manier ga je met grote stappen door het hele programma heen en kun je iets proeven van wat de deelnemers zullen ervaren.

Stap 4. Vragenbijeenkomst
Nog voor het begin van stap drie, nodig je één van onze adviseurs uit om direct na afloop van de achtste avond bij jullie te komen om ervaringen te delen en alle vragen te stellen die gedurende deze acht avonden boven zijn gekomen.

Stap 5. De keuze
De stappen 1-4 hebben nu voldoende inzicht opgeleverd om tot een keuze te komen. Je kunt na stap vier eventueel besluiten om met een groep mensen een CR avond te bezoeken in een andere gemeente om te kijken hoe het daar gestalte krijgt. Stap vijf is dus de keuze om Celebrate Recovery wel of niet toe te voegen aan je kerkelijke programma. Als de keuze negatief zou zijn, heb je in ieder geval een redelijk goed beeld gekregen waar je ‘nee’ tegen zegt.

Stap 6. De gemeente in!
Als het antwoord positief is, dan moet je nu in ieder geval het CR-startpakket in je bezit hebben. Daarin zitten immers onder andere het organisatiehandboek en het leidershandboek. Je gaat je ook aanmelden als CR- partner kerk, wat betekent dat je opgenomen wordt in het netwerk, korting krijgt op materialen en op deelname aan landelijke dagen. Daarnaast ontvangen partnerkerken met enige regelmaat een nieuwsbrief met relevante informatie.

Stap 7. De Prekenserie
Deelnemers komen niet vanzelf door de simpele mededeling dat je gaat starten met Celebrate Recovery. In de gemeente start nu dus een achtdelige prekenserie. Je krijgt daarvoor preekschetsen aangeleverd. Deze serie is opgebouwd rondom de Zaligsprekingen uit de Bergrede.

Het is ook mogelijk om met de hele gemeente (in de kringen) door het boek “Op weg naar Herstel” heen te gaan. Dit gebeurt dan in een soort campagnevorm. De prekenserie is relevant en onmisbaar in de opstart; de gemeentebrede campagne is geen must, maar als aanvulling wel het overwegen waard. Hoe essentieel de prekenserie is bij de opstart, blijkt wel uit het feit dat enkele gemeenten dachten CR op te kunnen starten zonder prekenserie, waarna ze vervolgens moesten vaststellen ‘dat CR bij hen niet werkte’. Bij stap zeven gaat het voorbereidend team een startdatum plannen voor de eerste CR-avond.

In deze fase kun je nauw samenwerken met het kantoor van CR en de adviseurs die zoveel mogelijk op maat gesneden advies zullen geven.

NB. Anno 2012 telt de kleinste gemeente die met Celebrate Recovery werkt 40 leden, waarvan er acht meedoen aan het programma. De grootste gemeente telt 1600 leden en daarvan doen er 90 mee. Bovenstaand stappenplan is zeker niet als keurslijf bedoeld, maar het overslaan of negeren van bepaalde stappen, kan wel negatief uitwerken.

Klik hier om ervaringen van verschillende kerken te lezen.

 

 

Advertenties